1. Trimester Kombine Tarama Testi 

 

  Down sendromu tarama testlerindendir. Güvenilirliği yüksektir. Gebeliğin 11-13 gebelik haftasında     

  (Baş popo uzunluğu 45 mm ve 84 mm) yapılır. Ultrason ve kan parametreleri birlikte kullanıldığı için   

  1.trimester kombine tarama testi olarak adlandırılır. Kanda iki hormon bakıldığı için yanlışlıkla ikili test

  olarak da bilinmektedir. Ultrasonda fetusun ensesindeki sıvı kalınlığı Nuchal Translucency (NT,

  ENSE   SAYDAMLIĞI ) ölçülür. Aynı gün gebeden kan alınıp iki hormon

  (serbest bhCG, PAPP-A)düzeyine bakılır. Annenin yaşı,önceki anomali öyküsü, kilosu,ırkı,fetus sayısı bilgisayar programına girilerek risk değerlendirilmesi yapılır. Eşik değer 1/300 olarak alınır. NT 3mm veya üzerinde yada baş popo uzunluğuna göre 99.persentil üzerinde ise genişlemiş olarak kabul edilir. Bu durum fetal kromozomal bozuklukları ve yapısal malformasyonlarla ilişkilidir. NT ölçümü kriterlere dikkat edilerek yapılmalıdır. Az yada fazla ölçülmesi durumunda risk yanlış hesaplanır.

1.trimester kombine test sonucunu yorumlarken; NT, iki hormon ve annenin özelliklerinin birlikte değerlendirildiği kombine risk hesaba alınmalıdır. Sadece iki hormonun değerlendirildiği biyokimyasal risk dikkate alınmamalıdır. Hormonların yüksekliği veya düşüklüğü gebelik sonuçları açısından uyarıcı olabilir. Örneğin; PAPP-A ‘nın düşüklüğü (<0.4MoM) olumsuz gebelik sonuçları(preeklampsi, erken doğum, gelişme geriliği...) ile ilişkilidir.