İlk üç ayda yapılan bu ultrasonografide;  fetüsün gebelik yaşının doğru olarak hesaplanması, tekil veya çoğul gebelik olup olmadığının saptanması, ve eğer ikiz gebelik ise koryonisitenin doğru olarak belirlenmesi amaçlanır.

Ayrıca Down sendromu taraması için ensedeki sıvı kalınlığı (Nuchal Translucency) ölçülüp 1. trimester kombine tarama testi (ikili test) yapılır.

1. trimesterde ultrasonografide NT artmış ise; genetik sendrom, izole anomali, kalp, batın duvarı, diafragma hernisi riski artmıştır. Karyotiplemede kromozom normal olsa bile bu gebelere detaylı ultrasonografi ve ikinci trimesterde fetal ekokardiyografi yapılmalıdır.

11-14 haftada fetüste görülmesi gereken anatomik yapılar değerlendirilir. Önemli yapısal malformasyonlar bu haftada yapılan detaylı ultrasonografide saptanabilir.

Acrania, anensefali, ensefalosel, ektopi kordis, holoprozensefali, hidrosefali, kistik higroma, hipoplastik sol kalp sendromu, atrioventriküler septal defekt, megasistis, iskelet displazisi, ekstremite redüksiyon defektlerinin tanısı %90-100 oranında  konulur.