Ultrasonografik  inceleme sırasında Doppler uygulaması bazı durumlarda gerekmektedir.

İlk üç ayda embriyo veya fetüs gereksiz yere ultrason enerjisine maruz bırakılmamalıdır.

İşlem en düşük enerjide en kısa sürede yapılmalıdır.

Renkli dopplerde enerji daha fazladır. Termal indeks(TI) ≤1,0 olmalıdır.

Doppler incelemesi sırasında bazı ayarlar  yapılması(frekans, filtre, açı.....)nın yanında incelenen damara göre bebeğin hareketsiz olması, annenin nefesini tutması gerekebilir.

Risksiz bir gebede Doppler ultrasonografi ile kan akımının değerlendirilmesine gerek yoktur.

Ancak gelişme geriliği, preeklampsi vb riskli gebeliklerde Doppler incelemesi şarttır. Gelişme geriliğinin nedeninin saptanması ve gebeliğin yönetiminde, mutlaka gereklidir.

Bu inceleme; anneden fetüsün eşine(plasenta) giden, plasentadan fetüse giden damarlar ve fetüsün kendi damarları incelenerek kan akımının yeterli olup olmadığının, fetüsün anne karnında iyi beslenip beslenmediğinin saptanması ve fetal ölüm riski varsa doğumun biran önce gerçekleştirilmesi açısından çok değerli bilgiler verir.

Ayrıca renkli doppler ultrasonografi uygulaması fetüsün kalbinin, önemli damarlarının, beyninin değerlendirilmesi, bazı organların varlığı(böbrek...) veya yokluğunun tanısında da önemli yer tutar.