Multifetal Gebelik Redüksiyonu

 

Çoğul gebeliklerde yapılan bir işlemdir. Çoğul gebeliklerde fetüs sayısı arttıkça doğumda gebelik haftası düşer, daha erken haftalarda doğum olur. Ortalama doğum haftası üçüzlerde 33 hafta, dördüzlerde 29 haftadır. Erken doğan bebeklerde yaşama sansı daha az ve serebral palsi gibi ciddi beyin hasarı daha sık görülür.

Bu amaçla ikiden fazla fetüs olan gebeliklerde fetüslerin sayısının azaltılması işlemi gebelere önerilebilir. Kabul edilirse işlem ile ilgili ayrıntılı bilgi verilir. Onayı, imzası alınır. 11.gebelik haftası civarında yapılması uygundur.

Ultrasonografide fetüslerin haftaları saptanır, ense saydamlığı ölçülür, plasentaları değerlendirilir.

Eğer plasenta tek (monokoryonik) ise fetosid işlemi yapılamaz. Ultrason eşliğinde ince iğne ile fetüsün kalbine girilerek KCL verilip, kalbi durdurulur. İşleme bağlı %5 gebelik kaybı riski vardır.

Dördüz gebelik varsa çiftler isterse ikize veya üçüze, üçüz gebelikler ikiz gebeliğe indirgenir.

 

Selektif Fetosid

 

Çoğul gebeliklerde fetal anomali saptanan fetüsün kalbinin durdurulması işlemidir.

İşlemi yapmadan önce koryonisite (plasentaların tek veya çift olduğu) saptanmalıdır. Dikoryonik gebelikte fetüsün kalbine KCL verilir.

Monokoryonik  ise etkilenmiş fetusun göbek kordonundaki kan akımının “tamamen ve kalıcı”durdurulması (kordon embolizasyonu, bipolar koagulasyon, radiofrekans ablasyon, kord ligasyonu) gerekir.

Gebelik sağlam olan fetüs ile devam eder. İşleme bağlı amnion sıvısının gelmesi, düşük veya erken doğum doğum riski vardır.

 

Fetosid

 

Fetal anomali saptanmış ve sonlandırma kararı verilmiş olan gebelikte fetüsün kalbinin durdurulması işlemidir.

Gebelik haftası 22. haftadan büyükse önerilmektedir.Daha küçük gebelikte fetosid yapılmasına gerek yoktur. Fetüsün canlı doğup daha sonra kaybedilmesinden kaçınmak amacıyla yapılır.