Gebeliğin 20. haftasından önce görülen sorunların tanısının konulup tedavisinin yapılması erken gebelik takibine girer. Bu dönemde görülen problemleri aşağıda özetlemeye çalıştım.

Abortus(düşük)

Hiperemezis gravidarum

Dış gebelik

Gestasyonel trofoblastik hastalık

 

Abortus(Düşük)

Gebeliğin 20. haftasından önce, 500gr dan küçük embriyo/fetus ve eklerinin tamamının veya bir kısmının uterus kavitesi dışına atılması düşük olarak değerlendirilir. Kimyasal gebelik; kanda bHCG yüksek olması, ancak implantasyon olmayıp adet kanaması ile fertilize ovumun kaybedilmesidir. Çoğunlukla gebeler bunu farketmez.

Abortuslar 13.haftadan önce olanlar erken, sonra olanlar geç abortus olarak adlandırılır.

Spontan(kendiliğinden) abortus; gebeliğin herhangi müdahale olmaksızın düşükle sonlanması.

Provoke (indükte)abortus: isteğe bağlı veya anne/fetüs sağlığı için gebeliğin sonlandırılmasıdır.

 

Klinik olarak  tanı konmuş gebeliklerin “%12-15” ‘i spontan düşük  ile sonuçlanır. En önemli nedeni kromozom(%60) anomalileridir. Doğal seleksiyon denilen bu durum nedeniyle anomalili fetüsler kaybedilir.

Endokrin sorunlar, enfeksiyonlar, konjenital anomaliler, servikal yetmezlik vb diğer nedenlerdir.

Abortusa bağlı şikayetler: vajinal kanama, kasık ağrısı, parça düşürme, enfeksiyon varsa kötü kokulu akıntı, ateşi

Vajinal kanama: gebe kadınların ortalama %20-25’inde lekelenme tarzı veya daha fazla vajinal kanama görülebilir. Bunların yarısında düşük gerçekleşir. Gebelik haftası ilerledikçe düşük olma riski azalır.

 

Abortus sınıflaması

  • Düşük tehdidi (Abortus imminens)
  • Komplet(tam) abortus
  • İnkomplet(tam olmayan) abortus
  • Önlenemeyen düşük
  • Missed abortus
  • Habituel abortus (tekrarlayan gebelik kaybı)
  • Septik abortus (enfekte abortus)

 

Hiperemezis Gravidarum

 

Gebelerin yarısına yakınında hCG hormonunun artışına bağlı çoğunlukla sabahları,açken hafif bulantı ve kusmalar olabilir. Bu normal(emezis) olarak değerlendirilir. Ancak annenin beslenmesini bozacak ve fetüsün gelişimini etkileyecek düzeyde ise hiperemezis gravidarum olarak adlandırılır ve tedavisi gereklidir. 

 

 

 

Dış gebelik

 

Gestasyonel trofoblastik hastalık