Fetüsün göbek kordonundaki umbilikal venden kan alınması işlemidir. Gebeliğin 20. haftasından sonra yapılır.

Annenin karın cildi steril solüsyonla temizlendikten sonra  ultrason eşliğinde 20-22 gauge spinal iğneyle cilde girilir, göbek kordonunun plasentaya (bebeğin eşine) giriş yerine yakın bölgesinden kan alınır. Kromozom hastalıklarının, genetik ve metabolik hastalıkların, fetal enfeksiyonların araştırılması veya fetal terapi amacıyla yapılır. Koryon villus biyopsisi ve amniyosenteze göre avantajı sonuçlarının çok kısa sürede(3 gün) çıkmasıdır. 20.haftadan önce teknik olarak yapılması zordur . Gebe geç başvuru yaptığında ve kısa sürede sonuç alınması gerektiği durumlarda tercih edilir. Göbek kordonunun iğnenin girdiği bölgede işlem sonrası kanama olabilir;bu genellikle  iki dakikadan kısa sürelidir. Fetüs kalp atım sayısında azalma, göbek kordonunda tromboz, enfeksiyon, amniyon sıvısı gelmesi gibi komplikasyonları mevcuttur. Fetal kayıp riski %1-2 arasındadır.