Gebeliğin 18-23 haftaları arasında yapılır.

Öncelikle fetüsün biyometrik ölçümleri alınarak gebelik haftası saptanır. Takiben belirlenen gebelik haftasında görülmesi gereken anatomik yapılar değerlendirilir. Fetüsün beyninin incelenmesinde gebelik haftasının belirlenmesi özellikle önemlidir.

Fetüsün kafası, yüzü, boynu, omurgası, göğsü, kalbi, karın içi organları, kol/ bacak/el ve ayakları sistematik olarak incelenir. Plasentanın( fetüsün eşi) yapısı, yeri, rahim ağzını kapatıp kapatmadığı, amnion sıvısının miktarı, göbek kordonundaki damar sayısı değerlendirilir.  Kromozom veya genetik anomalileri gösteren belirteçleri varlığı incelenir. Down sendromunun tanısında ultrasonografik belirteçlerin yeri sınırlıdır. Olguların yaklaşık yarısında ultrasonografi normal olabilir. Bu nedenle tarama testleri önerilir.

Önceki erken doğum vb riskleri varsa serviks uzunluğu transvajinal olarak ölçülür.

Bulgular kaydedilip, raporlanır. Bir sorun saptanırsa veya şüphelenilirse gebe 1-4 hf zaman aralığında tekrar çağrılır. 

Bu inceleme ile önemli anormalilerin %75-80 inin tanısı konulur. Kalp tümörleri, beyin anomalilerin  bazıları, barsak tıkanıkları gibi anomaliler gebeliğin son aylarında saptanabilir. Bazı anomaliler ise doğduktan sonra tanınır.