Riskli gebelik, gebelik öncesi ya da gebelikte ek bir hastalığı olan veya gebelik takipleri sırasında riski çıkan gebeliklerdir.

Her gebeye ilk muayenede risk değerlendirilmesi yapılmalıdır.

İdeal olan, gebe kalmadan önce hekime gidilip risk değerlendirilmesi yapılmasıdır.

Bu muayenede; gebeliğin anne ve fetüs için risk oluşturup oluşturmadığı, eğer hastalık varsa tedavi edilmesi ve sonrasında gebelik planlaması önerilmelidir.

Gebe kalmayı düşünenlerde öncesinde folik asit kullanımı, şekeri varsa HbA1C düzeyinin normale inmesinin sağlanması, epilepsi için ilaç kullanıyorsa fetüs için zararlı olmayana geçilmesi, fetüsde anomali oluşturacak bir ilaç kullanıyorsa (metotrexat, roacutane.. ..) gebelikten korunması gibi önlemler alınmalıdır.

Ciddi kalp kapak hastalığı, kontrolsüz Tip 1 diabeti ...vb hastalıkları olanın tedavi edilmeden gebe kalmaması gereklidir.

Kontrolsüz gebe kalındığı takdirde anne ölüm riski nedeniyle gebeliğin sonlandırılması gereken durumlar maalesef olabilmektedir.

 

Riskli Gebelikler nelerdir?

Sosyoekonomik faktörler; beslenme yetersizliği, sosyal problemleri olanlar…

Demografik faktörler; Yaş <16, >35, Zayıf- obes, Boy 150cm¯, Eğitim düzeyi düşük, Kalıtsal hastalık öyküsü olanlar

Mevcut gebelikte

Geç başvuran gebeler

Rh izoimmünizasyonu

Fetal büyüme kısıtlılığı, Gelişme geriliği

İri bebek, Makrozomi (4500-500g)

Preeklampsi

Çoğul gebelik

Poli- oligohidramnios

Erken Membran Rüptürü

Antepartum kanama(plasenta previa,....)

Presentasyon bozukluğu; makat gelişi, transvers geliş...

Anemi…

 

Anneye ait Medikal hastalığı olanlar

Kardiovasküler sistem hastalıkları

Akciğer hastalıkları

Metabolik hastalıklar

Renal hastalıklar

Gastrointestinal sistem hastalıkları

Endokrin hastalıklar: Diabetes mellitus, hipo-hipertiroidi...

Hipertansiyon

Hemoglobinopatiler

Epilepsi

Veneryan hastalıklar: HIV, Sfilis, Hepatit B......

Kanser

Mental retardasyon

Reprodüktif sistemin konjenital anomalileri

Cerrahi operasyon geçirenler; sezaryen, myom operasyonu,...