Ventriküler Septal Defekt (VSD)

  20. haftada apikal müsküler küçük ventriküler septal defekt olgusu.

  Detaylı ultrason yaparken fetüsün kalbini de ayrıntılı değerlendiriyoruz.

  Kalpteki deliklerin bulunduğu yer çok önemlidir.

  Müsküler(kalp kası) ve küçük delikler doğum öncesi kapanır.

  Ek bir anomali genellikle yoktur.

  Doğum sonrası dönemde bebeğin kalbi çocuk kardioloğu tarafından değerlendirilmelidir.