Dörtlü Test

  İkinci üç ayda yapılan tarama testidir.

  Down sendromu ve nöral tüp defeklerinin tanısında kullanılır.

  15 -20. gebelik haftalarında yapılmakla beraber ideal hafta 16- 18’dir.

  Ultrasonda gebelik haftası saptandıktan sonra kan alınır, kanda plasenta ve fetüsün ürettiği dört  hormon (hCG, alfa fetoprotein (AFP), dimeric inhibin A, ve unkonjuge östriol) bakıldığı için dörtlü test    olarak adlandırılır. Gebenin yaşı, kilosu, ırkı, bazı özellikleri; diabet, sigara kullanımı vb ...bilgisayar programına girilerek risk değerlendirilmesi yapılır. Bilgilerin doğru girilmesi çok önemlidir. Eşik değer 1/270 sıklıkla kullanılır.

Down sendromu tanısında doğruluğu 1.trimester kombine tarama testi (ikili test) ile benzerdir(%80). İlk trimesterde (11-13hf) test yapılmamışsa dörtlü test istenebilir. Eğer yapılmışsa dörtlü teste gerek yoktur. Ancak nöral tüp defektleri, spina bifida(açık omurga) tanısında  bazı durumlarda sadece AFP istenebilir.Eğer laboratuarda  inhibin A bakılamıyorsa üç hormonun değerlendirildiği “üçlü test”te, down sendromu tanısında kullanılabilir. Doğruluğu %70 gibidir.Dörtlü test veya üçlü testte risk saptanmış olması fetüsün down sendromu olduğu anlamına gelmez. İnvazif girişim gerektiği  konusunda gebe bilgilendirilir. Kabul etmezse ve ultrasonda bulgu yoksa ileri bir tarama testi cfDNA  istenebilir.