Hiperekojen Kardiak Odak

 Detaylı ultrasonografi yaparken sık gördüğümüz bir bulgudur.

 Fetüsün kalbinde papiller kaslar üzerinde mineralizasyona bağlı olarak parlaklık artışı saptanır.

 Fetal kalpte ventriküler içerisinde bulunan küçük, ekojeniteleri fetal kemik ile kıyaslanabilir yapılardır.

 Ekojen odak görülme sıklığı, incelenen gruba göre değişir.

 Düşük riskli gebelerde %1 -5, yüksek riskli olanlarda ise %15 -18 oranında görülür.

 Sol ventrikülde daha sıktır, sağ ventrikülde olması, çok sayıda ve bilateral(iki taraflı) olmasının kromozom anomalisi ve konjenital anomali riskini arttırdığı ileri sürülmektedir.

 Gebeliğin son 3 ayında çoğunlukla kaybolur.

 Varlığının kalp işlevleri üzerine etkisi yoktur. İlk üçay tarama testi normalse ilave tetkik gerektirmez.

Ek minör bulgu varlığında veya üçay tarama testlerinde risk yüksekse, öncelikle fetal DNA önerilir, invaziv işlem seçeneği de düşünülebilir.

Fetüsün kalbinin ayrıntılı değerlendirilmesinin perinatoloji uzmanı tarafından yapılması yeterlidir.