Gebelikte Kalsiyum Metabolizması

 Gebeliğin 34-36.hf sına dek toplam kalsiyum seviyesi(proteinler bağlı olan) azalır, daha sonrasında ise hafifçe   artar.Serbest kalsiyum (iyonize kalsiyum) düzeyleri ise gebelikte sabittir, gebe olmayanlarla ile   aynıdır,değişmez. Gebelikte kalsiyum düzeyinin sabit kalmasını sağlayan, kemiği koruyan   mekanizmalar   şunlardır. Gebelikte kalsiyumun emilimi ilk üç ayda iki misli artar. Bunu sağlayan 1,25 dihidrosi   Vitamin D (D3   vitamini)  nin böbrekten ve fetoplasental üniteden (fetüs ve eşi; plasenta) üretiminin  artışıdır. (Gebelikte  ciltte   üretilen D vitamini karaciğerde 25-OH kolekalsiferole(kandaki D vitamini düzeyi), böbrekte 1,25-OH VitD (aktif   forma) dönüşür. Gebelikte 25-OH Vit D düzeyi değişmezken, D3 vitamini ilk üç ayda 2 misli, son üç ayda daha   fazla oranda artar) Kalsitonin salgısının artışı( %20), kemik yıkımını önler. Gebelikte kemik yıkımı ve yeniden yapılanması denilen kemik döngüsü yüksektir. Kemik yıkım ve yapım belirteçleri artar. Anne iskeleti bu değişimler sonucunda korunur. Kemik yoğunluğunda kayıp görülmez.