İkili test

İkili test ya da asıl doğru tanımlamasıyla ilk üç ay kombine tarama testini niye yapıyoruz?

Bu testi daha çok Down Sendromunun taranmasında ya da diğer kromozom anomalileri, bazı genetik sendromların taranmasında kullanıyoruz.

11-13. hafta arasında yapıyoruz.

Neye bakıyoruz bu testte?

Önce bebeğin ya da fetüsün, ayrıntılı ultrasonografik değerlendirmesini yapıyoruz.

Herhangi bir anomali var mı? Yok mu? Onu değerlendiriyoruz.

Eğer herhangi bir anomali saptarsak zaten ikili testi yapmamıza gerek yok direkt invazif işlem yapmamız gerekiyor.

Diyelim ki herhangi bir anomali yok. O zaman ne yapıyoruz?

Ensesindeki sıvı kalınlığını ölçüyoruz. Daha sonra aynı gün hasta kan veriyor.

Bu kanda da çocuğun eşinin ürettiği iki tane hormon var.

Bu iki hormon bizim ölçtüğümüz ölçü, hastanın yaşı, hastanın bazı bulguları, işte diyabeti olup olmaması, kilosu vb. bilgiler bilgisayar programına girilip bir risk hesaplaması yapılıyor.

Bu testte Down Sendromu bebeklerin %80-85’ini tarayabiliyoruz.