Fetal Hiperekojen Bağırsak

 

  İkinci üç ay ultrasonografisinde fetüsün bağırsaklarında ekojenite artışı(parlaklık) ortalama % 1

  sıklıkta görülür. Bağırsakların, çevresindeki organlardan, fetal kemiklerden(iliak kanat) daha parlak

  görülmesiyle ekojen bağırsaktan şüphelenir. Ultrason gainini azalttığımızda parlaklığın kaybolmaması

  gerekir. Tanıyı doğru koymak gerekir.

  Zayıf gebelerde ultrason penetrasyonu iyi olup bağırsaklar ekojen görülebilir.

  Yüksek frekanslı problar ile ince bağırsak submukozası parlak gözükebilir.

  Doğru tanı konulması için düşük frekanslı problar( 5 MHz ) ile ve ultrasonun gaini azaltıp  bakılmalıdır.

Bağırsaklardaki ekojenite artışı geçici bir bulgudur. Normalin varyantı olarak kabul edilir. Olguların %60-65’ inde sorun yoktur. Üçte bir olguda anormallik olabilir. Mide bağırsak sistemindeki problemler(obstruksiyon, atrezi, perforasyon...), anöploidi, kistik fibrözis, konjenital enfeksiyonlar gibi çeşitli durumlarla ilişkili olabilir.

İntrauterin kan transfüzyonu, amniosentez gibi invazif işlemler sonrası amniyotik sıvıdaki kanı fetüsün yutmasına bağlı  iki hafta süren bağırsaklarda parlaklık gözükebilir. Bağırsaklarda tıkanıklık ve perforasyonda da ekojen görüntü olur. Hirschsprung hastalığında da ekojenik bağırsakbildirilmiştir.

Anöploidilerden en sık trizomi 21, 18, 13, Turner sendromu, kromozom mozaisizm de ekojen bağırsak görülür. İzole ekojen bağırsakta anöploidi riski %6 civarındadır.

Konjenital enfeksiyonlarda en sık CMV, rubella, varisella, herpes, toxoplazma, parvovirüs enfeksiyonunda ekojen bağırsak görülür.

İntrauterin gelişme geriliğinde de bağırsaklara giden kan akımının azalmasına bağlı, ekojenite görülebilir. AFP yüksekliği ve oligohidramnios da saptanırsa fetal ölüm riski artar.

Kistik fibrozlu bebeklerin %10’ unda ekojen bağırsak görülmüştür. Aile öyküsü, akraba evliliği gibi riskli olgularda eşlerde kistik fibrozis taşıyıcılığı araştırılmalıdır.

Ultrasonda ekojen bağırsak saptanınca

Yapısal anomaliler için detaylı ultrason önerilir.

Konjenital enfeksiyon araştırılır.

Amniosentez önerilir.

Amniosentez kabul etmeyen olgularda cfDNA da istenebilir.

Fetal büyüme ve bağırsak patolojileri için ultrason ile takip gerekir.

Bir neden bulunmayanlarda ekojen bağırsak varlığı gebelik gidişatını olumsuz etkilemez.