Sağ Aortik Ark (RAA)

  Toraksın transvers kesitinde aortanın trakeanın sağında olması ile tanı konulur.  1/1000 oranında   

  görülür. 3 damar trakea görüntüsünde aortanın trakeanın sağında olması, 4 kadran kesitinde ise

  aortanın omurganın önünde daha merkez olması ile tanı konulur.

  Üç şekilde görülür.

  RAA, sağ duktus: V bulgusu kardiyak malformasyonlarla birliktedir.

  RAA, sol duktus: U şeklinde vasküler halka görülür. Trakea RAA ve sol DA arasında ekojenik yapı

  olarak gözükür. Damarsal halka gevşektir. Çoğu izoledir. Konotrunkal anomalilerle birlikte olabilir. 

  Çift Aortik ark: Sıkı bir vasküler halka mevcuttur.

  SAĞ AORTİK ARK tanısı konulduğunda karyotipleme ve 22q 11.2 delesyonu bakılmalıdır.   

  Olgumuzda   da amniosentez yapıldı, sonucu normal geldi, gebelik devam ediyor.