Perinatoloji

Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'na bağlı bir bilim dalıdır. 

Anne ve fetüs sağlığı ana konusudur. Yüksek riskli gebeliklerin tanısı tedavisi ve yönetimi, fetüsün kromozomal, genetik ve konjenital anomalilerinin tanısı ve yönetimi ile ilgilenir. Gebelik sırasındaki risklere karşı gerekli önlemleri alarak gebeliğin doğumun sağlıklı şekilde gerçekleşmesini amaçlar. Maternal fetal tıp olarak da adlandırılır. 2011 yılından beri yurdumuzda da bilim dalı olarak kabul edilmiştir. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları, merkezi bir sınavı kazanmak koşulu ile belirli merkezlerde 3 yıllık bir eğitim sonrasında perinatoloji uzmanı olabilirler.

 

Perinatoloji uzmanının çalışma alanları nelerdir? 

Gebelik öncesi, gebelik sırası ve sonrasında hastaların riskinin değerlendirmesi

Fetüs - anne kaynaklı hastalıkların doğum öncesi tanısının konulması, takip- tedavi planlarının yapılması

Riskli veya sorunlu gebeliklerde takip

Riskli gebeliklerin doğum yönetimi, doğumu

Gebeliğin medikal hastalıklarının (hipertansif hastalıkları (HT, preeklampsi), diyabet, epilepsi, tiroid, karaciğer, böbrek ve kan hastalıkları ...vb.) takip ve yönetimi

Fetal büyüme ve gelişme sorunlarının tanı, takip ve yönetimi

Çoğul gebelikler ve sorunlarının tanı, takip ve yönetimi

Servikal yetersizlik tanı ve tedavisi

Erken doğum tehdidi, erken membran rüptürü (amniyon kesesinin doğum başlamadan yırtılması) tedavisi

Plasenta previa (plasenta(bebeğin eşi) önde olması; doğum kanalını kapaması) ve rahim duvarına yapışık olması dediğimiz invazyon anomalilerinin tanısı ve yönetimi, doğum esnasında ve sonrasındaki sorunların (kanama, operasyon, masif transfüzyon.. vb.) tedavisi

11-14 gebelik haftasında kombine tarama testi ve erken fetal anomali taraması

18- 23 gebelik haftasında fetal anomali taramasına yönelik ultrasonografi

28- 32 gebelik haftası fetal büyüme ve gelişim değerlendirilmesi

Geç fetal anomali tanısı ve yönetimi

Genetik hastalıkların tanı ve yönetimi

Tanı ve tedaviye yönelik invazif girişimsel işlemler (amniosentez, kordosentez, CVS...)

Eritrosit alloimmünizasyonu(Rh uygunsuzluğu) takibi, fetal anemi tanısı ve tedavisi

(intrauterin transfüzyon)

Fetal cerrahi işlemler( shunt uygulaması, laser uygulamaları, spina bifida, diafragma hernisi tedavisi...)

Perinatoloji uzmanı; kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olması nedeniyle gerektiğinde jinekolojik ve obstetrik hastalıkların tanı, tedavi ve yönetimini de yapabilir.